Sammenlikne lån for beste vilkår når du skal låne penger

låne penger

Når du skal finne beste lånevilkår, er det noen faktorer du må ta stilling til for å finne det beste lånet for deg. Mange har forskjellige ønsker i forhold til lånet de vil ha, og det er derfor noen faktorer du må ta stilling til. De fleste har allerede et bestemt lånebeløp de ønsker, og dette vil begrense dem i forhold til hvilke tilbydere som gir beste lånevilkår. Ved høyere beløp, vil du måtte vurdere hvilke tilbydere som faktisk kan tilby deg dette beløpet, og sammenlikne de som tilbyr det. Dersom du ønsker å låne et lite beløp, er det også flere tilbydere som ikke tilbyr lån lavere enn en minimumsgrense. Derfor vil også dette begrense hvilke tilbydere du kan velge. Utover det vil nedbetalingstiden, sammen med renter og gebyrer, bestemme hvor mye du må betale hver måned for at du skal ha betalt tilbake hele beløpet innen nedbetalingstiden.

Prisen på lånet vil vanligvis være avgjørende faktor for mange, og det er derfor en viktig faktor å vurdere for å finne beste lånevilkår for ditt lån. Lånerenter blir ofte tilbudt i forhold til dine økonomiske forhold, og for å vurdere beste lånevilkår må man derfor vurdere dette i forhold til hvilken rente hver tilbyder reklamerer med og ikke den faktiske renten du ville fått. Du vil kunne oppleve at det faktiske tilbudet blir annerledes enn oppgitte rentesats på grunn av denne individuelle vurderingen.

Hva slags type lån du ønsker, vil begrense antall tilbydere du kan velge fra. For eksempel vil ikke alle tilbydere tilby deg rammelån, selv om dette kan være praktisk for mange. Med denne typen lån kan man ta ut kun det man trenger til en hver tid, og dermed betale renter i forhold til hva man låner til en hver tid og ikke for hele beløpet i hele låneperioden.

Lånebeløp og nedbetalingstid

Lånebeløp og nedbetalingstid er en viktig faktor for å bestemme hvilket lån som gir beste lånevilkår for deg. Det vil bestemme hvor mye du betaler hver måned for lånet ditt og vil dermed avgjøre hvor mye dette vil utgjøre i ditt budsjett. For de fleste er dette den viktigste faktoren. Det månedlige beløpet vil variere med renten, og det er derfor også viktig å finne den tilbyderen som tilbyr deg den beste renten. Mange vil også synes det er viktig å finne en tilbyder som gir deg mulighet til å utsette avdrag om man har noen måneder med mye regninger. Flere av låntilbyderne har forhåndsdefinerte betingelser for dette og dermed klare retningslinjer, mens andre må vurdere det i hvert enkelt tilfelle.

Pris og renter

For å finne ut hvilken tilbyder som har beste lånevilkår for deg, er det viktig å vurdere den faktiske prisen du betaler for lånet. Den oppgitte prisen, er i hovedsak renten du betaler. Men det er også viktig å vurdere om tilbyder krever etableringsgebyr og gebyrer for hver innbetaling. Disse kan ofte utgjøre mer enn man forestiller seg. Man kan også trekke fra renter på skatten slik at man i realiteten betaler noe mindre enn den oppgitte renten, men dette gjelder ikke for gebyrer. For å gjøre det lettere for deg å vurdere prisen på lån, oppgis alltid et eksempel som inkluderer en effektiv rente hos alle tilbydere da dette er et krav i Norge. Den effektive renten vil inkludere gebyrer slik at du skal kunne bruke den effektive renten for å vurdere hvilket lån som har beste lånevilkår.

Sikkerhet og typen lån

Hvilket lån som har beste lånevilkår for deg vil også avhenge av hvilken type lån du ønsker. Om du ønsker et boliglån, for eksempel, så er prisen for dette vesentlig lavere enn om du trenger et forbrukslån uten sikkerhet. Du vil også finne flere tilbydere som kun tilbyr lån med sikkerhet, eller som kun tilbyr lån uten sikkerhet.

Du kan enkelt samenligne vilkår å låne penger her