Hvor mye koster egentlig et lån?

Når vi skal beregne hva et forbrukslån egentlig koster oss, er det mange faktorer å ta høyde for. De enkleste å beregne for de fleste er de direkte kostnadene, men selv disse er ikke opplagte for alle.

Direkte kostnader knyttet til forbrukslån

Direkte kostnader knyttet til forbrukslån er de kostnadene tilbyderne er forpliktet til å annonsere. Disse inkluderer kostnadene som tas med for å beregne effektive renter på et lån. De tydeligste faktorene da er renten, som er kostnaden på å ha lånet til enhver tid, etableringsgebyr, som kan variere ganske mye mellom de forskjellige tilbydere, og også mellom forskjellige lånebeløp, og til slutt månedsgebyrer. I tillegg, om du velger en låneramme i stedet for kun et lån, kan det være en kostnad forbundet med å overføre penger til konto. I tillegg til disse kostnadene, er det mange indirekte kostnader å ta hensyn til.

Indirekte kostnader for forbrukslån

Indirekte kostnader for forbrukslån inkluderer den mest opplagte, som er fradrag på skatten. Du vil få en direkte reduksjon i prisen på lånet fordi den norske stat ønsker at du skal låne penger slik at de kan oppnå vekst på statsbudsjettet. Ellers er det mange faktorer man kan nevne. Hva som vil direkte påvirke hva vi faktisk betaler tilbake er hvordan prisveksten utvikler seg. Er den generelle prisstigningen lav i forhold til inntektsutviklingen vil vi oppleve at pengene vi betaler tilbake har lavere relativ verdi enn om vi hadde betalt tilbake de samme pengene i dag. Dette vil gjøre at kostnaden er lavere. Men denne typen utvikling er umulig å forutse over lang tid. Renteutviklingen over tid vil også styre hva du faktisk betaler tilbake. Dine renter vil utvikle seg etter markedsrenten. Dette på grunn av at de forskjellige tilbyderne ønsker å kunne være konkurransedyktige på markedet.

Total kostnad med forbrukslån

For å vurdere total kostnad med forbrukslån, må en ta med både direkte og indirekte kostnader. Men flere av disse kostnadene kan endre seg over tid, så det er ikke alltid lett å beregne nøyaktig hva lånet koster deg. Det du vet er hva renten, gebyrene og skattereduksjonen er på det tidspunktet du tar opp lånet. Selv om du ikke har mulighet til å vite hvordan disse er om to år, er det dette vi kan forholde oss til. Alle kostnadene på et forbrukslån kan endre seg over tid, og derfor er det viktig å ta høyde for at du har økonomi til å håndtere endringer. Du kan heller ikke forutsi prisvekst og pengenes fremtidige verdi. Det vil bare være spekulasjoner. Men totale kostnader i dag pr måned, bestemmes av faktorer vi kan bestemme. Så må vi heller vurdere om noe skulle endre seg om hva vi kan gjøre med det senere.

Totale kostnader på et lån er ikke alltid så lett å bestemme helt. Men det som bestemmer hva lånet ditt koster i dag er renter, gebyrer og skattereduksjon på grunn av innbetalte renter. Alt kan endre seg, så derfor bør man alltid ta høyde for å kunne tåle noe endring.