Hvordan unngå feller ved forbrukslån og gjeld

Hvordan unngå feller ved forbrukslån og gjeld

I dagens samfunn kan det være fort gjort å havne i en gjeldssituasjon.
Det å ha gjeldsproblemer kan by på mange utfordringer. Vi skal hjelpe deg gjennom denne artikkelen å unngå disse fellene.

Vi starter med en klassisk problemstilling som jeg tror mange kan relatere seg til. Mange som har gjeld betjener gammel moro med nye lån. Dette er en ond sirkel av gjeld som i utgangspunktet bare fører til et dypere problem.

Dette kan virke som en fornuftig løsning ved første øyekast, men det anbefales på det sterkeste å ikke benytte seg av denne type ordning. I praksis betyr dette at man tar opp et nytt forbrukslån for å dekke avdrag på for eksempel kredittkort. Hvis du i tillegg har flere kredittkort og kanskje bruker forbrukslån til å betjene avdrag sier det seg selv at dette skaper en negativ spiral.

Bruk denne kalkulatoren for nedbetaling av gjeld

Kortsiktig Gjeld

Det finnes tilfeller der det kan være lønnsomt å betale gjeld med et forbrukslån eller kreditt. Eksempel på dette er at du er garantert en inntjening i løpet av nærmeste fremtid.

Så hvis du vet at du kan betjene kredittkortgjelden kan dette være bedre enn et tradisjonelt lån. Ved et tradisjonelt lån mener vi pant i for eksempel bolig. Ofte er det høye tinglysningsgebyr og man må også møte opp i banken for å få dette innvilget.

Vaner

Våre vaner er som regel det som fører til at gjeld oppstår.
Om dette er at man utsetter vedlikehold på hus og bil, kjøper noe på avbetaling eller faktura. I lengden kan dette utgjøre store summer som kan resultere i en gjeldssituasjon.

Det er derfor viktig å ha et sunt syn på økonomi og egen eiendom som omfatter økonomien.

Budsjett

Det er ikke alle som er like flinke til å sette opp en strukturert økonomi.
Hvis man i utgangspunktet har lite kontroll over inntekter og utgifter er sannsynligheten stor for at uforutsette utgifter trenger umiddelbar kapital.

De fleste snur seg da til lånte penger som forbrukslån eller kredittkort og vipps så er man i gang. Når denne gjeldsspiralen setter i gang kan det være veldig vanskelig å komme seg ut.

Derfor anbefales det på det sterkeste å lage en oversikt og budsjett på egen økonomi. Hvis man foretar seg dette kan man plutselig planlegge fremover og betjene gjeld på en ryddig måte. Her kommer også sparefaktoren inn.

Det anbefales å heller betjene gjeld kontra sparing. Hvis begge deler er mulig er selvsagt dette det beste alternativet. Men fordi rentene på sparing ofte er mye lavere enn et lån må dette betjenes først.

Sparing utgjør til slutt en buffer, som kan brukes til uforutsette utgifter og dermed kan du unngå slike feller.

Andre faktorer

Vi lever i en tid der lovnader om raske penger florerer foran oss.
Om dette er på Facebook, VG eller på gata så er tilbudene mange.

Hvis man allerede har gjeldsproblemer kan det friste voldsomt med raske penger. Som regel er det svært lite som kan kategoriseres som ”raske penger”. Og når noe er for godt til å høres sant, så stemmer det som regel.

Det er kanskje en gammel kamerat som har kommet over en unik mulighet.
Kanskje er dette et såkalt multi level marketing spill, som blir forklart som raske penger og veien til rikdom. Dette er i bunn og grunn pyramidespill.

Pyramidespill er ikke lovlig og det er svært sjelden ikke lønnsomt for andre enn de som sitter på toppen av pyramiden.
Alternativt kan man faktisk tjene penger på dette hvis man går over alle ”støvleskaft” for å selge tjenesten videre. Majoriteten av de som har prøvd seg på dette ender opp med at vennekretsen blir mindre og penger blir tapt.

Hva må jeg gjøre?

Hvis du kan erkjenne til deg selv at du har gjeldsproblemer har du kommet en god vei. Lag en oversikt og få kontroll på gjelden. Ta kontakt med de det gjelder og få til en avtale. Det er mange måter å løse dette på og selv om man må bruke både tid og energi, er det bedre å ta en langsom og sikker løsning.

 

låne penger

Sammenlikne lån for beste vilkår når du skal låne penger

Når du skal finne beste lånevilkår, er det noen faktorer du må ta stilling til for å finne det beste lånet for deg. Mange har forskjellige ønsker i forhold til lånet de vil ha, og det er derfor noen faktorer du må ta stilling til. De fleste har allerede et bestemt lånebeløp de ønsker, og dette vil begrense dem i forhold til hvilke tilbydere som gir beste lånevilkår. Ved høyere beløp, vil du måtte vurdere hvilke tilbydere som faktisk kan tilby deg dette beløpet, og sammenlikne de som tilbyr det. Dersom du ønsker å låne et lite beløp, er det også flere tilbydere som ikke tilbyr lån lavere enn en minimumsgrense. Derfor vil også dette begrense hvilke tilbydere du kan velge. Utover det vil nedbetalingstiden, sammen med renter og gebyrer, bestemme hvor mye du må betale hver måned for at du skal ha betalt tilbake hele beløpet innen nedbetalingstiden.

Prisen på lånet vil vanligvis være avgjørende faktor for mange, og det er derfor en viktig faktor å vurdere for å finne beste lånevilkår for ditt lån. Lånerenter blir ofte tilbudt i forhold til dine økonomiske forhold, og for å vurdere beste lånevilkår må man derfor vurdere dette i forhold til hvilken rente hver tilbyder reklamerer med og ikke den faktiske renten du ville fått. Du vil kunne oppleve at det faktiske tilbudet blir annerledes enn oppgitte rentesats på grunn av denne individuelle vurderingen.

Hva slags type lån du ønsker, vil begrense antall tilbydere du kan velge fra. For eksempel vil ikke alle tilbydere tilby deg rammelån, selv om dette kan være praktisk for mange. Med denne typen lån kan man ta ut kun det man trenger til en hver tid, og dermed betale renter i forhold til hva man låner til en hver tid og ikke for hele beløpet i hele låneperioden.

Lånebeløp og nedbetalingstid

Lånebeløp og nedbetalingstid er en viktig faktor for å bestemme hvilket lån som gir beste lånevilkår for deg. Det vil bestemme hvor mye du betaler hver måned for lånet ditt og vil dermed avgjøre hvor mye dette vil utgjøre i ditt budsjett. For de fleste er dette den viktigste faktoren. Det månedlige beløpet vil variere med renten, og det er derfor også viktig å finne den tilbyderen som tilbyr deg den beste renten. Mange vil også synes det er viktig å finne en tilbyder som gir deg mulighet til å utsette avdrag om man har noen måneder med mye regninger. Flere av låntilbyderne har forhåndsdefinerte betingelser for dette og dermed klare retningslinjer, mens andre må vurdere det i hvert enkelt tilfelle.

Pris og renter

For å finne ut hvilken tilbyder som har beste lånevilkår for deg, er det viktig å vurdere den faktiske prisen du betaler for lånet. Den oppgitte prisen, er i hovedsak renten du betaler. Men det er også viktig å vurdere om tilbyder krever etableringsgebyr og gebyrer for hver innbetaling. Disse kan ofte utgjøre mer enn man forestiller seg. Man kan også trekke fra renter på skatten slik at man i realiteten betaler noe mindre enn den oppgitte renten, men dette gjelder ikke for gebyrer. For å gjøre det lettere for deg å vurdere prisen på lån, oppgis alltid et eksempel som inkluderer en effektiv rente hos alle tilbydere da dette er et krav i Norge. Den effektive renten vil inkludere gebyrer slik at du skal kunne bruke den effektive renten for å vurdere hvilket lån som har beste lånevilkår.

Sikkerhet og typen lån

Hvilket lån som har beste lånevilkår for deg vil også avhenge av hvilken type lån du ønsker. Om du ønsker et boliglån, for eksempel, så er prisen for dette vesentlig lavere enn om du trenger et forbrukslån uten sikkerhet. Du vil også finne flere tilbydere som kun tilbyr lån med sikkerhet, eller som kun tilbyr lån uten sikkerhet.

Du kan enkelt samenligne vilkår å låne penger her